به فروشگاه پلی استیشن بازی خوش آمدید
بازگشت

بازی های پلی استیشن بازی به صورت کد هستند یا دیسک؟

بازی های پلی استیشن بازی به صورت کد هستند یا دیسک؟